Poduzeće:

Kontakt osoba:

Vaš e-mail:

Grad:

Zemlja:

Telefon:

Fax:

Molimo informacije o opremi:

Molimo informacije o INENCO d.o.o. mjernim sustavima:

Molimo informacije o slijedećim uslugama INENCO d.o.o.

Molimo katalog opreme i usluga označene gore:

Molimo da posjetetite naše poduzeće:

Zainteresirani smo za slijedeće teme:

Inenco d.o.o.
V. Ruždjaka 11
10000 Zagreb, Croatia
Fax.: +385 (1) 604 35 60
Tel.: +385 (1) 611 96 13
E-mail.: info@inenco.hr

E-mail.: sicg@inenco.hr
Tel.: + 381 21 530 778
Fax.: + 381 21 442 942
Branimira Čosića 8
21000 Novi Sad
Srbija i Crna Gora