Reference

Sustav za uzimanje uzoraka, upravljanje uzimanjem uzoraka i analizu H2S i CO2 u zemnom plinu
na platformama IKA i IDA na Jadranskom moru za INAGIP.


Sustav se sastoji od uzimaca uzoraka sa odvajanjem kondenzata i redukciju tlaka za ugradnju direktno
cjevovod, ormarica za preklapanje uzoraka, upravljackog ormara sa Siemens PLC-om, i analizatora Detcon.


Zamjena postojeceg 25 godina starog Flow Computera Schlumberger-Solartron sa novim "Flow
Computerom" Solartron Mobrey model 7955.


Izrada tehnicke dokumentacije za supstituciju, isporuka novog Flow Computera, i mjerila viskoziteta Solartron, konfiguracija Flow Computera 7955 solartron, inspekcija metroloških proracuna, ugradnja, ispitivanje i puštanje u pogon.


Gala d.d. Ugradnja mjerila protoka otpadnih voda u otvorenom kanalu proizvodaca Solartron Mobrey

Proracun i procjena maksimalnog protoka na temelju protoka u zatvorenom kanalu prema Menningovoj jednadzbi, proracun V-brane, izrada crteza za V-branu i zasun za zatvaranje dotoka prilikom umjeravanja (kalibracije) mjernog elementa i mjernog pretvornika, izrada prijedloga ekonstrukcije okna, konfiguracija mjerila protoka, i puštanje u pogon. Izrada metrološkog opisa za umjeravanje mjerila protoka.


Janaf d.d. Laboratorij za umjeravanje (kalibraciju) mjerila protoka-umjeravanje (kalibracija)
3 volumena stacionarnog provera "master-meter" metodom prema ISO/API standardu pomocu
kontrolnog obujamskog mjerila Avery Hardoll, te upravljackog uredaja i programske podrške
INENCO doo za umjeravanje.


Umjeravanje je izvršeno mobilnim kontrolnim mjerilom proizvodnje INENCO doo sa dodatnom programskom podrškom za umjeravanje provera.


INA d.d. Umjeravanje (kalibracija) mjerila masenih protoka na terminalu Bakar pomocu dvosmjernog mobilnog "provera" SGS Redwooda.

Umjeravanje je izvršeno direktnom in-line metodom prilikom utovara/istovara produkata ili balastnom
vodom. Umjeravanje je omoguceno u masenim i volumskim jedinicama, a ukljucuje umjeravanje mjerila
temperature, tlaka i mjerenje gustoce masenog mjerila protoka D600 Micro Motion.


OMV Istrabenz Mjerno-regulacijski dio postrojenja za obradu zauljenih voda u skladištu naftnih
produkata u Kopru u Sloveniji


Sustav je autonomna kontejnerska paketna jedinica bez posade sa PLC-om za automatizaciju postrojenja
za biološku obradu zauljenih voda. Projekat, konfiguracija, ispitivanje i puštanje u pogon.


Drzavni zavod za normizaciju i mjeriteljstvo - Primarna etalonska posuda od 100 lit sa Pt-100 temperaturnim senzorima klase A, smart pretvaracem, te prijenosnim racunalom sa programskom podrškom za kalibraciju sekundarnih i radnih posuda za kalibraciju mjerila protoka

Projektiranje, izrada posude i umjeravanje iste u National Weight & Measure Laboratory UK pomocu utega klase F1, izrada programske podrške za umjeravanje, uputa za rukovanje i testiranje.


Drzavni zavod za normizaciju i mjeriteljstvo - Radne etalonske posude za umjeravanje mjerila
protoka - dispenzera za naftne produkte


Isporuka opreme i izrada uputa za rad


Janaf d.d. Projekat modernizacije fiskanih i tehnoloških mjernih stanica za sirovu naftu, te
laboratorija za umjeravanje mjerila protoka


Projekt ukljucuje "metrološki projekt", rekonstrukciju mjerno-regulacijskog, elektro, strojarskog
gradevinskog dijela


Drzavni zavod za normizaciju i mjeriteljstvo - Isporuka pokretnog sustava za "mokru" kalibraciju podzemnih rezervara i mjerila protoka


Isporuka sustava koji se sastoji od: mjerila protoka firme Avery Hardoll, regulacijskog ventila, crpke, upravljackog ormarica i prenosnog racunala za upravljanje i arhiviranje izmjernih podataka.


Jadranski naftovod - Mjerna stanica za sirovu naftu sa proverom u Sotinu

Pregled, ispitivanje i puštanje u pogon, te predaja istih investitoru za isporucioca - Daniel Europa.


Transnjeft - Novorosijsk Ruska Federacija ( 5 mjernih stanica 1200 t/h, svaka se sastoji od
masena mjerila protoka, sustava za uzimanje uzoraka i Flow Computera)


Projekt mjernih stanica za mazut i diezel baziranih na Micro-Motion masenim mjerilima protoka D600,
Spectratec Flow Computerima, isporuka mjernih stanica i svih uredaja za kalibraciju ( kalibracijski lanac -
compact provera proizvodaca Brooks BCP 40", etalonska posuda, vaga i utezi ) ispitivanje, puštanje u
pogon i dokazivanje metroloških parametara mjernih stanica.


Transnjeft - Novorosijsk Ruska Federacija ( 3 mjerne stanice za Sirovu naftu kapaciteta 4000
m3/h, 12000m3/h i 15000 m3/h a izgradene od 16" turbinskih mjerila protoka, 16" kontrolnih
mjerila protoka, stacionarnog provera, Double Block and Bleed ventila, regulacijskih ventila i
sistema za uzimanje uzoraka )


Projekt mjernih stanica za sirovu naftu, isporuka mjernih stanica baziranih na Daniel turbninskim mjerilima protoka i Daniel 2500 "Flow Computerima" i svih uredaja za kalibraciju ( kalibracijski lanac - etalonska posuda, vaga i utezi, te postojeci jednosmjerni prover) ispitivanje, puštanje u pogon i dokazivanje metroloških parametara mjernih stanica.


Kompletnu referentnu listu mozete vidjeti ovdje.