Državni zavod za normizaciju i mjeriteljstvo - Primarna etalonska posuda od 100 lit sa Pt-100 temperaturnim senzorima klase A, smart pretvaračem, te prijenosnim računalom sa programskom podrškom za kalibraciju sekundarnih i radnih posuda za kalibraciju mjerila protoka

Projektiranje, izrada posude i umjeravanje iste u National Weight & Measure Laboratory UK pomoću utega klase F1, izrada programske podrške za umjeravanje, uputa za rukovanje i testiranje.

 


   
PDF file samoga certifikata