SGS-Redwood - Područje djelatnosti


Nafta, plin i kemikalije

  • Umjeravanje instrumentacije
  • Mjerenje protoka i umjeravanje ispitnih uređaja (provera)
  • Čišćenje i kondicioniranje (priprema tankera)
  • Pregled kakvoće i upravljanje kakvoćom
  • Umjeravanje brodskih spremnika
  • Umjeravanje spremnika na kopnu

Poljoprivreda
Automobliska industrija
Ispitivanje za potrošače
Okoliš
Vladina tijela i institucije
Industrija
Minerali
Mjerenje protoka i umjeravanje ispitnih uređaja (provera)


Od proizvodnih platforma preko sustava cjevovoda do tankera i rafinerija nafte, od terminala preko kopnenih sustava za distribuciju, netočna mjerenja izlažu neku tvrtku riziku velikih financijskih gubitaka. Sve se više zahtijeva ispitivanje mjerila dinamički u procesu mjerenja kako bi se osiguralo da se postiže najveća praktično moguća točnost. Ovisno o raspoloživim instalacijama SGS može osigurati opremu i stručnu pomoć za ispitivanje točnosti mjerila i umjeravanje instrumenata pridruženih mjerilu kako bi se održali standardi mjerenja. Smanjenjem mjernih nesigurnosti u određivanju količina možemo osigurati najveću moguću mjernu točnost.

Za umjeravanje mjerila protoka od veoma velikih mjerila koja služe za cjevovodni transport do najmanjih mjerila koja se upotrebljavaju u procesnoj industriji upotrebljava se pokretna i nepokretna ispitna oprema. Imamo na raspolaganju široko područje mjernih referentnih etalona kao što su cijevni ispitni uređaji (etaloni), etalonska mjerila i etalonski spremnici. Na raspolaganju je širok spektar cijevnih etalona, obujamskih i masenih etalona, a referentna mjerila umjerena za uporabu na širokom području proizvoda strategijski su raspodijeljena u naše podružnice.

Kako bi se postigla i održala točnost rezultata pri mjerenju protoka nužno je mjerila protoka redovito uspoređivati s odobrenim referentnim mjernim etalonima. Iz toga će se lako shvatiti da referentni “etalon” sam mora također biti točan: inače će nastati pogrješna mjerenja. Osim točnosti referentnog “etalona” od jednake je važnosti potreba da se uspostavi sljedivost prema međunarodno prihvaćenom primarnom etalonu. Bez te “sljedivosti” umjereni obujam cijevnog etalona ili etalonskog spremnika ne mora biti prihvatljiv svim stranama u međunarodnoj trgovini i kretanju nafte.

Povijest umjeravanja prosječnog cijevnog etalona dijeli se na tri različite kategorije:

  • tvorničko umeravanje
  • početno umjeravanje na terenu
  • uobičajeno ili plansko ponovno umjeravanje