BARTON Proizvodi


Diferencijalni Senzor 

DP Sklopke & Indikatori

Model 199 Diferencijalni Senzor 199 DPU Aktuirani
Model 224 Differential Diferencijalni Senzor Models 289A & 291B DP Sklopke
Models 200A & 200AS SP Indikatori

Pisači & Kontroleri

224 DPU Aktuirani
199 DPU Aktuirani Models 288C, 290D, 318C Sklopke
Model 202E Barton Pisač Protoka Models 226C, 227C, 232C, 247C, 316C, 450C Indikatori
Models 274A, 335, & 338E Pneumatski
Transmiteri & Kontroleri
224 DPU Aktuirani

Diferencijalni mjerač povratnog protjecanja

Models 273C, 284C, 336C Pneumatski
Transmiteri & Kontroleri
Models M247, M246
DPU Ne-Aktuirani
Model 242E Barton Pisač
Tlaka i Temperature

Odjelne membrane sa kapilarom

Model J8A Barton 8" Pisač
Tlaka i Temperature
Models: M305, M350, M422
Models 335P, 335T Pneumatski
Transmiteri & Kontroleri

Volumetar

Turbinska Mjerila

FlocoTM Mjerila i Dodaci
Barton 7000 Series
Turbinskih Mjerila Tekućine
Barton 7400 Series
"Custody Transfer" Turbinska Mjerila Plina

Industrijski Uređaji

CryoScan 51

 Pisači & Kontroleri


BARTON® Pisači & Kontroleri
Danas je više od jedan milijun BARTON DPU baziranih instrumenata u uporabi širom svijeta, te je stoga Cameron's Measurement Systems divizija glavni dobavljač pouzdanih i preciznih pisača, indikatora, sklopki i pneumatskih kontrolera.


Dodatna informacija o proizvodima:


Pisači & Kontroleri


199 DPU Aktuirani
Model 202E Barton Pisač Protoka
Model 242E Barton Pisač Tlaka i Temperature
Models 274A, 335 & 338E Pneumatski Transmiteri & Kontroleri

224 DPU Aktuirani
Model 273C, 284C, 336C Pneumatski Transmiteri & Kontroleri

e-DPU Aktuirani
Model J8A Barton 8" Pisač Tlaka i Temperature
Model 335P, 335T Pneumatski Transmiteri i Kontroleri

Papir za Pisač

Senzori Diferencijalnog Tlaka (DPUs)
Model 199 Senzor Diferencijalnog Tlaka
Model 224 Senzor Diferencijalnog Tlaka

 FCX® Transmiteri


BARTON® & NUFLO™ Transmiteri


NUFLO MVX®-II Multi-Variabilni Transmiteri

MVX-II Multi-Variabilni Transmiter je uređaj za mjerenje plina izrađen na bazi patentirane silikonske DPE ćelije. Objedinjuje precizno i stabilno mjerenje diferencijalnog tlaka, statičkog tlaka i temperature s dobrim komunikacijskim performansama i sampliranjem / usrednjenjem ulazne vrijednosti mjerne veličine. Podržava PC-om/laptop komunikaciju te standardni industrijski komunikacijski protokol za jednostavnu, preciznu i pouzdanu konfiguraciju i mjerenje.
Dodatne Informacije: NuFlo MVX-II Multi-Variabilni Transmiter

BARTON FCX™ AII i CII Serija Elektronskih Transmitera
Modeli obuhvaćaju čitav raspon temperaturnih, manometarskih, apsolutnih i/ili diferencijalnih te prirubničkih transmitera razine.

Dodatne Informacije:

Barton FCX AII i CII Serija Transmitera

3920 Serija Transmitera Temperature

3940 Serija Transmitera Temperature sa HART Komunikacijom

Serija 20 RTD

 Volumetri


BARTON® Floco®/Flotrac® PD-MjerilaFloco i Flotrac su dominantna mjerila za teške radne uvjete gdje se zahtijevaju konzistentne, ponovljive i postojane performanse. Floco F Serija je prvenstveno bila namijenjena za uporabu u proizvodnji sirove nafte; međutim, Floco F se pokazao kao svestrano mjerilo za uporabu u raznim fluidima visokog viskoziteta. Idealan za uporabu za naftu i mast, farbe i premaze, čak i parafin, Floco se može upotrijebiti za napajanje proporcionalnog uzimača uzoraka kako bi se dobili podaci o volumenu i kvaliteti produkta.Flotrac je izdržljiv uređaj kojim se postiže precizno, visoko-tlačno mjerenje tekućina niskog viskoziteta. Poput volumetara, Flotrac je namijenjen za mehaničko mjerenje volumena tekućine niskog viskoziteta koja teče pri visokom pritisku. Flotrac koristi jedinstveni “constrained vortex” princip kojim se postiže precizno mjerenje preko 10:1 raspona. Procesna tekućina ulazi u mjerni spremnik kroz 1-in (25-mm) ulazni spoj. Dok tekućina prođe kroz kružnu petlju mjerača, ona se razdvoji na dva jednaka mlaza. Posebna konstrukcija mjernog spremnika oblikuje mlazove u seriju vorteks mlazova, koji tjeraju rotorski sklop u rotaciju proporcionalnu brzini toka. Mlazovi se na izlazu mjerača ponovno stapaju u jedan mlaz.Floco Serija F Mjerilo je volumetar sa jedinstvenim dizajnom rotora kojim se postiže postojana preciznost čak i u nepovoljnim uvjetima rada. Precizno mjeri viskozne, voštane, korozivne i abrazivne s točnošću mjerenja do max. ±1%. Princip mjerenja temelji se na separiranju tekućine u jednake dijelove te brojanju tako formiranih dijelova. Tekućina ulazi u mjerilo kroz ulazni priključak. Most usmjeruje tekućinu da udara u lopatice rotora koji se na taj način okreće. Zatim tekućina prolazi kroz izlazni priključak, koji je centriran s ulaznim priključkom. Rotor je dizajniran tako da tvrde čestice i sedimenti ne izazovu štetu ili kvar mjerila. Uloga mosta je da usmjeri tok tekućine tako da se ona izmjeri u rotoru prije nego što prođe kroz izlazni priključak. Posebna prednost Floco mjerila ta da se performanse mjerila povećavaju kako se viskozitet tekućine povećava. Visoki viskoziteti omogućuju mjerilu da mjeri s poboljšanom točnošću pri malim brzinama toka.

 Industrijski Uređaji


BARTON® CryoScan 51CryoScanCS51 Telemtrijski Sistem ima veliku točnost u mjerenju nivoa i tlaka kirogenih produkata te komunikacijski sistem kojim je optimizirano upravljanje inventara i ciklusa dostave produkta. Daljinska telemetrijska jedinica (RTU) na osnovu mjerenja dobivenih od integralnog senzora i/ili 4-20 mA ulaza izračunava nivo produkta unutar rezervoara, te arhivira rezultate mjerenja. Arhivirani rezultati mjerenja se šalju kompjuteru.

Specifikacije:

 • Točnost: ± 0.05% punog mjernog opsega
 • Rasponi:
 • Nivo: 150”, 300”, 500”, 700” u H2O (373 i 745mbar, 1.2 i 1.7 bar)
  Tlak: 500 i 1000 psig (34 i 69 bar)
 • Radna Temperatura: -40 ºF/ºC do +158 ºF(+70ºC)
 • Ulazi (kao opcija):
 • Integralni Senzor
 • Šest 4-20 mA ulaza (samo za uređaje s AC napajanjem)
 • Dva ulaza
 • Izlazi (kao opcija): Dva 4-20 mA (samo za uređaje s AC napajanjem)

 Sklopke i Indikatori


BARTON® Sklopke & Indikatori


Obilježje ove tehnologija diferencijalnog tlaka je sklop zavarenih mjehova čime se povećava točnost i značajno se smanjuje trošenje. To facilitate quick and easy repairs all DPU based instruments are supported with pre-calibrated exchange or repaired sub-module bellows assemblies.
Dodatna Informacija:

199 DPU Aktuiran
Modeli 289A & 291B Diferencijalne Sklopke
Modeli 200A & 200AS Diferencijalni Indikatori

224 DPU Aktuiran
Modeli 288C, 290D, 318C Diferencijalne Sklopke
Modeli 226C, 227C, 232C, 247C, 316C, 450C Diferencijalni Indikatori

Diferencijalni Senzori (DPUs)
Model 199 Diferencijalni Senzori
Model 224 Diferencijalni Senzori

 Turbinski mjerači


NUFLO™ i BARTON® Turbinski MjeračiNUFLO Turbinska Mjerila tekućine
• Precizna i ponovljiva mjerenja
• Dug vijek trajanja čak i pod teškim uvjetima rada
• Jednostavna instalacija
• Širok raspon krajnjih priključaka: navojni, ižlijebljeni, prirubnički, EZ-IN™, i WECO® 1500

NUFLO Turbinska Mjerila Plina
• Jedno mjerilo podržava širok raspon brzina protoka
• Karbidna ležišta eliminiraju potrebu za podmazivanjem i mogu izdržati teške uvjete rada
• Nisko inertni rotor pruža brzi odziv na promjenu brzine toka
Dvolopatični rotor pruža široku nesmetanu površinu protoka
• Izlazni električni signal kompatibilan s većinom “readout” uređaja

BARTON Fiskalna Turbinska Mjerila Plina i Tekućine
Više od 30 godina Barton® turbinski mjerači su pružali poboljšanu točnost za razne aplikacije mjerenja plina i tekućine. Kao opcija se nude egzotični materijali konstrukcije, razni sistemi ležišta i krajnjih priključaka.

NuFlo Turbinska Mjerila:

Barton Turbinska Mjerila: