Mjerenje viskoznosti Merenje viskoziteta

Meritev viskoznosti

Viscosity measurement

Mjerenje viskoznosti (mjerila viskoznosti, sustavi za upravljanje viskoznošću, pretvorba reologije i viskoznosti)
Merenje viskoznosti (viskozimetri i regulacija viskoznosti, pretvorba reologije i viskoznosti)
Meritev viskoznosti
Viscosity measurement (viscometers, viscosity control systems, rheology & viscosity conversion)

Kao visoko osjetljiv pokazatelj promjene kakvoće proizvoda, viskoznost se sve više priznaje kao jedan od najvažnijih parametara za industrijsko mjerenje procesa.

Solartron Mobrey se specijalizirao za proizvodnju procesnih transmitera viskoznosti, digitalnih mjerila viskoznosti i sustava za potpuno upravljanje viskoznošću (skidova). Naši proizvodi zamjenjuju mnoge postojeće tehnologije koje se temelje na:

  • Procesnoj kapilari
  • Padajućoj kuglici
  • Prigušnici
  • Vibracijskoj tehnici

Mjerila viskoznosti, transmiteri viskoznosti i sustavi za upravljanje viskoznošću (skidovi) tvrtke Solartron Mobrey upotrebljavaju se u primjenama gdje su se prije mogla provoditi samo laboratorijska mjerenja.

Vibracijskim i rotacijskim metodama tvrtke Solartron Mobrey može mjeriti viskoznost većine procesnih fluida čak i pod teškim uvjetima kao što je okoliš marina. Te mjerne tehnologije općenito se upotrebljavaju za kakvoću upravljanja procesom u proizvodnim procesima kao što su miješanje u zadanom omjeru (blending), premazivanje i prskanje.


Primjene viskoznosti u pomorstvu


Transmiter viskoznosti serije 7829 Viscomaster

Transmiter viskoziteta 7829 Viscomaster

Pretvornik viskoznosti 7829

7829 Viscomaster Viscosity Transmitter


Transmiteri viskoznosti serije 7829 Viscomaster tvrtke Solartron Mobrey upotrebljavaju se za mjerenje i upravljanje teškim naftnim derivatima (Heavy Fuel Oil, HFO) u pomorstvu i energetskim primjenama.Transmiter dinamičke viskoznosti serije 7829 Viscomaster

7829 Viscomaster transmiter dinamičkog viskoziteta

Pretvornik dinamičke viskoznosti 7829

7829 Viscomaster Dynamic Viscosity Transmitter

Kao jeftina verzija transmitera viskoznosti serije 7829 Viscomaster, transmiter dinamičke viskoznosti 7829 Viscomaster mjeri temperaturu u cjevovodu za izračunavanje pokazane gustoće uporabom API referentnih tablica.Industrijske primjene viskoznosti


Industrijski transmiter viskoznosti serije 7829 Visconic

Visconic 7829 Industrijski transmiter viskoziteta

Visconik pretvornik viskoziteta

7829 Visconic Industrial Viscosity Transmitter

Industrijski transmiteri viskoznosti serije 7829 Visconic upotrebljavaju se u primjenama za izravno (on-line) mjerenje viskoznosti. Istodbno mjeri viskoznost, gustoću i temperaturu u stvarnom vremenu te se može konfigurirati da na izlazu daje dinamičku ili kinematičku viskoznost.7827 Digitalno mjerilo viskoznosti

7827 Digitalni merač viskoziteta

Digitalni merilec viskoznosti

7827 Digital viscometer
Digitalni procesni analizator serije 7827 je jedinstven za primjene koje zahtijevaju trajno izravno (on-line) mjerenje viskoznosti kapljevina u cjevovodima ili nepomičnim spremnicima. Osim viskoznosti digitalno mjerilo viskoznosti serije 7829 može istodobno mjeriti gustoću i temperaturu.Rotacijsko mjerilo viskoznosti Covimat

Covimat rotacioni merač viskoziteta

Covimat rotacijski merilec viskoznosti

Covimat Rotational Viscometer

Rotacijska mjerila viskoznosti tvrtke Solartron Mobrey serije Covimat su promjenjive brzine i imaju prednost gdje fluid koji treba mjeriti pokazuje ne-newtonovske značajke i gdje se zahtijeva apsolutna točnost. Mjerna glava im je u protuekspolozijskoj izvedbi i magnetski je spojena na mjerni članak.
Sustavi i skidovi za upravljanje viskoznošću

Sistemi i skidovi za upravljanje viskozitetom

Sistemi za upravljanjem z viskoznostjo

Viscosity Control Systems
Viskoznost fluida na referentoj temperaturi osjetljiv je pokazatelj njegove kakvoće. Od sustava i skidova za upravljanje viskoznošću zahtijeva se da pokazuju viskoznost na jednoj ili više osnovnih ili referentnih temperatura. Sustavima i skidovima tvrtke Solartron Mobrey za upravljanje viskoznošću može veoma točno i pouzdano određivati viskoznost na osnovnim uvjetima.Pretvornici signala serije 795x

Pretvarači signala 795x

795X pretvornik signala

795x Signal converters


Računala protorka i pretvornici signala tvrtke Solartron Mobrey upotrebljava se u širem području primjena u sustavima za mjerenje pri transportu i prodaji nafte i plina (custody transfer).

Rješenja za uzorkovanje, miješanje i mjerenje višefaznih fluida nudimo po sistemu ključ u ruke.